Parthenon

Parthenon Series by Philip Tsiaras.

"Parthenon" by Philip Tsiaras

2020
Archival Print-15
55 x 43 cm